dilluns, 3 de setembre de 2012

Demostració a carrec de Daniel Santamaria, professor de l'Escola d'Art Floral de Catalunya. La primera demostració es va treballar amb Gypsophila y Ophiopogon com elements importants, crean uns accents florals.
S'utilitzen mes de 1500 fulles de Ophiopogon para les dos mitjes esferes.
El resultat va ser de gran elegància.

Demostración a cargo de Daniel Santamaria, profesor de la Escuela de Arte Floral de Cataluña. La primera demostrac
ión se trabajo con Gypsophila y Ophiopogon como elementos importantes, creando unos acentos florales.
Utilizan mas de 1500 hojas de Ophiopogon para las dos medias esferas.
El resultado fue bello y de gran elegancia.
 
Fotografias de Margarita Makeeva.