divendres, 19 d’octubre de 2012

Francesc Porres va ser el representant de l'Escola d'Art Floral de Catalunya per la demostració realitzada a IBERFLORA (Valencia). 

Francesc Porres fue el representate de la Escuela de Arte Floral de Cataluña para la demostración realizada en IBERFLORA (Valencia)

dijous, 18 d’octubre de 2012

Els passat dies 13,14 i 15 de octubre, en la popular Rambla de les Flors de Barcelona, es va celebrar la festa major. L'Escola d'Art Floral de Catalunya va organitzar una exposició floral al Palu de la Virreyna y també va relalitzar una decoració floral a la patrona de les Rambles la Verge del Roser. El material protagonoista per excelència eren les roses amb tots els seus estats, petals, tijes, punxes, fulles, flors i fruits, tota una expresió de textures amb forma simbólica.

Los pasados días 13,14 i 15 de octubre, a la popular Rambla de las Flores de Barcelona, se celebró la fiesta mayor. La Escuela de Arte Floral de Cataluña organizó una exposición floral al Palacio Virreyna y también realizó una decoración floral a la patrona de las Ramblas la Virgen del Roser. El material  protagonista fueron las rosas con todos sus estados, petalos, tallos,pinxos,hojas, flores i frutos, toda una expresión de texturas con forma  simbólica.